Další sponzoři

Jana Lopauerová - poradenská činnost

Jan Kühnel - poradenská činnost

Zdeněk Hedvičák - OSVČ

Martin Melzer - stavebnictví

Josef Fél - stavebnictví

Miroslov Kühnel - OSVČ